Yargıtay, Gezi kararında AİHM ve AYM’yi dikkate almadı, cemaat dinlemelerini kanıt saydı, cezaları az bularak onadı!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile TİP’ten milletvekili seçilen Can Atalay’la Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’e verilen 18’er yıl hapis cezalarını onadı. Gezi Parkı eylemlerini “toplum mühendisliği ve iki yıl önceden hükümeti devirmek için planlanmış şiddet hareketi” olarak tanımlayan Yargıtay, İstanbul Başsavcılığı’nın ilk günden bu yana tartışılan Açık Toplum Vakfı, Otpor ve Canvas aracılığıyla eylemlerin organize edildiği görüşünü tekrarladı.

Buna kanıt olarak da açık bir ilişki, irtibat tespit edilememesine rağmen, bu yapıların liderlerinin bazı tarihlerde Türkiye’de bulunmaları gösterildi. “FETÖ” gerekçesiyle aranan ya da tutuklanan hakim ve savcılar tarafından yaptırılan telefon dinlemelerini “ana kanıt” sayan Yargıtay, dinleme kararlarının farklı bir suçtan verilmiş olmasını da “hukuka uygun” buldu. Yargıtay, 78 sayfalık kararında, Osman Kavala hakkında AİHM’in vermiş olduğu, tutuklanmasının siyasi baskı sonucu gerçekleştiği yönündeki “hak ihlali” kararını dikkate almadı. Yargıtay, bu kararın uygulanmaması nedeniyle Türkiye aleyhinde Avrupa Konseyi’nin yaptırım kararı almasına da değinmedi. Bu sanıklar yönünden Anayasa Mahkemesi dışında, iç hukukta, umut ışığı kalmadı.

TIKLAYIN – Gezi davasında Kavala ve Atalay’ın da aralarında olduğu 5 sanığın cezası onandı

18 yıl da yetmedi ancak bu haliyle onadı

Kararda, cezası onanan sanıklardan Can Atalay ve Tayfun Kahraman için ilginç bir yorum yapıldı. Bu iki ismin de Kavala gibi “hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almaları gerektiği” vurgulandı. Buna karşılık, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin sadece hükümeti devirmeye teşebbüs etmeye yardım suçundan 18’er yıl ceza verdiği ifade edildi. Yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin cezada yanılgıya düştükleri ancak savcılık daha ağır ceza talebiyle Yargıtay’a başvurmadığından cezanın bu şekilde onandığı vurgulandı.

Üç isim için bozma

Yargıtay, 18’er yıl hapse mahkûm edilen tutuklu Ali Hakan Altınay ve Mücella Yapıcı ile Yiğit Ali Ekmekçi hakkında verilen kararları ise bozdu. Kararda, bu isimlerin, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan değil, “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçundan yargılanmaları gerektiği belirtildi. Bu kapsamda Yapıcı ve Altınay’ın tahliyeleri de kararlaştırıldı.

78 sayfalık karar: Toplum mühendisliği, şiddet eylemi

78 sayfalık kararda, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği, istinaf mahkemesinin yerinde bulduğu karar tartışıldı. Gezi Parkı eylemlerinin gün gün aktarıldığı kararda, iddianamedeki tartışmalı bütün isnatlar doğru kabul edildi.

Kararda, 2011’de Taksim Yayalaştırma Projesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilmesinin ardından sosyal medyada “Ayaklan İstanbul/Occupy İstanbul” isimli Facebook sayfasının oluşturulduğu ve sayfa üyeleri tarafından çeşitli aralıklarla Taksim Yayalaştırma Projesi’ne tepki bahanesiyle Revolt (Ayaklan) İstanbul adıyla eylemler düzenlenmeye başlandığı, “Gezi Parkı olaylarının aktif şiddet eylemlerine dönüştüğü 2013 yılında gösteri grubunun önünde polise taş atan eylemcilerin taktığı kasklarda ve giydikleri tişörtlerde de ‘#OccupyTurkey’ yazısının yer aldığı, eylemcilerin ve eylem çağrılarının temel olarak örgütlendiği alan olan Twitter’da da en çok kullanılan etiketlerin ‘#occupyturkey’ ve ‘#occupygezi’ şeklinde olduğu” belirtildi.

GÖKÇER TAHİNCİOĞLU YAZDI – 55 soruda Gezi davası

İki yıl önceden planlandı

Kararda, “27 Mayıs 2013 tarihinde fiili olarak başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen Gezi Parkı eylemlerinin, toplumun verdiği anlık ve öngörülemez bir tepki hareketi olmayıp, çalışmaları iki yıl öncesinden başlatılan ve planlı bir kalkışma hareketi olduğu anlaşılmıştır” denildi.

2012’de “Taksim yayalaştırma projesine tepki bahanesiyle” sanıklar Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ın öncülüğünde Taksim Dayanışması’nın kurulması da buna kanıt gösterilerek, şöyle denildi:

Toplum mühendisliğinin ürünü

“Gezi Parkı olaylarının öncesinde ”Occupy/İşgal” düşüncesinin özellikle sosyal medya hesaplarından topluma yayılmaya başlandığı ve gerçekleştirilmesi planlanan toplumsal ayaklanmaya taraftar toplanmaya çalışıldığı, hazırlık hareketlerine ilişkin bu sürecin alışılageldik ve gelişigüzel şekilde gerçekleşen bir süreç olmadığı, hazırlık eylemlerinin arka planında dünyaca ünlü bir başkaldırı topluluğunun ve akademik çalışmaların da bulunduğu bir toplum mühendisliğinin ürünü olduğu, bu kapsamda Gezi Parkı olaylarının hazırlık sürecinde toplumsal desteği sağlamak ve toplumsal algı oluşturmak amacıyla dünyaca ünlü OTPOR grubundan destek alındığı, grubun kurucusu olan Sırp asıllı Ivan Marovic ve CANVAS eğitmenlerinin de hazırlık sürecinde bir süre ülkemizde bulundukları tespit edilmiştir.”

Görüşme tespit edilemedi ama kanıt sayıldı

Kararda, OTPOR Grubu ve CANVAS grubunun temel felsefesini Gene Sharp’ın teorisyenliğini yaptığı sivil başkaldırı yöntemlerinden aldığı, Ivan Marovic ve Srda Popovic öncülüğünde kurulduğu belirtilerek, bu yapıların büyük oranda yabancı istihbarat servisleri ve Açık Toplum Vakfı kurucusu olan George Soros gibi sermaye sahipleri tarafından desteklendiği öne sürüldü.

Kararda, “Bu yapıların kalabalıkları bir araya getirdiği, kalabalıkların verdiği güven hissiyle devlet otoritesine başkaldırdığı, mizah ve tiyatro gibi pasif direniş hareketi adı altında şiddete karşı olduğu izlenimini uyandıran eylemlerle taraftar grubu kazandığı ve sonrasında toplanan kalabalıklarla kolluk kuvvetlerini kışkırtmak suretiyle sözde barışçıl eylemlerini şiddet eylemlerine dönüştürdüğü, örgütün eylemlerinde özellikle basını olay yerine getirerek hem kolluk kuvvetlerini psikolojik baskı altında tutmayı hem de eylemcileri cesaretlendirerek kalabalıkları istedikleri gibi yönlendirmeyi temel eylem metodu olarak belirlediği, her ne kadar kendilerini şiddetsiz eylem yanlısı bir grup olarak tanımlasa da Sırp Devrimi esnasında kamu binalarını ateşe verme ve eylemlerde silah ve molotof kullanma gibi yöntemleri vardır” yorumu yapıldı.

Sırp devrimi gibi…

Firari durumda olan ve dosyası ayrılan oyuncu Mehmet Ali Alabora

Kararda, “bunun rastlantıyla izahının mümkün olmadığı” belirtildi. Firari sanık Handan Meltem Arıkan‘ın yazdığı ve Memet Ali Alabora’nın yönetmenliğini yaptığı “Mi Minör” isimli tiyatro oyunu da kanıt sayıldı. Kararda, izleyiciyi sosyal medya aracılığı ile örgütleyip, sergilenecek oyuna davet eden ve seyircinin de interaktif şekilde katıldığı bir tiyatro oyununun Gezi eylemleri öncesinde sahneye konulmasının sürpriz olamayacağı ifade edildi.

Beş oluşum

Kararda, Gezi Parkı olaylarını Soros’un Açık Toplum Vakfı’nın, Kavala’nın kurduğu Anadolu Kültür’ün, Taksim Platformu ve Taksim Dayanışması ile Forumlar Koordinasyonu’nun organize ettiği ifade edildi.

Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür için şu yorum yapıldı:

Kavala’nın Gezi eylemleri sırasında yabancılarla yaptığı görüşmelerin “uluslararası girişim” sayıldığı kararda, Can Dündar’la yeni bir televizyon kurmak için görüşmesi de “yeni bir medya yapılanması içerisine girmeye çalışmak, Gezi Parkı olayları benzeri kalkışmaların medya vasıtasıyla gündem oluşturulmasını sağlamak” olarak tanımlandı.

Kararda, sanıklardan Çiğdem Mater’in çekmediği Gezi Parkı belgeseli ile ilgili yaptığı görüşmeler de yine kanıt sayıldı. Bunun da bir plan dahilinde olduğu ifade edildi.

Kavala’ya ağır suçlama: Perde arkasından yönetti

Kararda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Kavala’nın konumu ise şöyle değerlendirildi:

“Kavala’nın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aleyhine gerçekleştirdiği faaliyetlerinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. üzerinden göstermelik projeler oluşturarak legal bir kılıfta fonlama yaptığı, yine Gezi Parkı eylemlerine katılan eylemcilerin polis müdahalesinden etkilenmemesi için gaz maskesi ve diğer ihtiyaçların temini için para arayışı içerisine giriştiklerinde bu arayışın, sanıklar Mine Özerden ve Mehmet Osman Kavala tarafından çözümünün sağlandığı, sanık Mehmet Osman Kavala’nın bu konuyla ilgili iki kişinin hesap açmasını ve paraların bu hesapta toplanarak ihtiyaçların buradan karşılanmasını önerdiği, fakat sanıkların deşifre olmamak ve ilerleyen süreçte hukuki açıdan sorun yaşamamak için bu hesabı kendi isimlerine açtırmadıkları, Gezi Parkı eylemlerine katılan eylemcilerden iki kişi bularak onların isimlerine hesap açılmasını görüştükleri, dolayısıyla sanık Mehmet Osman Kavala’nın Gezi Parkı olaylarının karar alma ve parasal destek süreçlerinde aktif olarak bulunmasına rağmen kendisini deşifre etmemek için hiçbir resmi işlemde bulunmadığı, şiddet eylemlerinin gerçekleştiği yerlere gitmediği, sürecin en önemli akıl hocası olarak her platformda perde arkasında yer aldığı, her ne kadar Mehmet Osman Kavala Türkiye Cumhuriyeti aleyhine gerçekleştirdiği faaliyetlerini sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen şirket aracılığıyla legal görünüme kavuşturmaya çalışsa da Gezi Parkı olaylarına maddi yönden destekte bulunduğu, bu kapsamda sanık Mehmet Osman Kavala’nın eylemcilerin her türlü ihtiyacını gidermek için başvurulan kişi konumunda olduğu, Gezi Parkı eylemlerinde eylemcilerin polisle çatışmaya girerken kullandıkları gaz maskesi ve gözlük, eylemciler için yemek ve kahvaltı ve eylemcilerin koordinasyonu daha kolay sağlayabilmeleri için Gezi Parkı’na masa ve ses sistemi gibi malzemeleri temin ettiği…  Bu itibarla ülkemizde yönetim karşıtlığını körüklemek için toplumda direnç odakları oluşturmak suretiyle Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi eylemcileri istediği zaman bir araya getirmeyi amaçlayan sözde sivil toplum çalışmalarını yürüten sanık Mehmet Osman Kavala’nın, yurtdışından kendisine aktarılan fonları gizlemeye çalıştığı tespit edilmiştir.”

ODTÜ ile sonuç elde edilemedi, Arap baharına denk getirildi

Kararda, iddianamede olduğu gibi, “Gezi eylemlerinin ODTÜ eylemleriyle sonuç elde edilemeyince gerçekleştirildiği, bilinçli olarak Arap Baharı ile aynı zaman dilimine denk getirildiği, 78 ilde 746 gösterinin yapıldığı, 280 iş yerinin, 259 aracın, 103 polis otosunun, 1 konutun, 1 polis merkezinin ve 5 kamu binasının hasar gördüğü, 1’i CHP’ye ve 11’i AKP’ye ait 12 parti binasında hasar meydana geldiği, yine çok sayıda MOBESE kamerasının, sinyalizasyon sisteminin, aydınlatma direğinin, otobüs durağının, reklam panosunun, trafik levhasının, park ve peyzaj düzenlemesinin, çöp konteynerinin ve polis noktasının zarara uğradığı” kaydedildi.

Kararda, “Ayrıca vahim eylem niteliğinde olan ve mevcut hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik cebir ve şiddet eylemlerine dönüşen Gezi Parkı olayları sonucunda açık kaynak bilgilerine göre 8 vatandaşımız ile 2 polisimizin hayatını kaybettiği ve 9 bin 63 kişinin yaralandığı, toplam kamu zararının o tarih itibariyle 140 milyon TL olduğu tespit edilmiştir” denildi.

FETÖ dinlemeleri delil sayıldı: O tarihte vahametini anlayamazlardı

Kararda, FETÖ üyeliği ile suçlanan, firari ve tutuklu hakim ve savcıların “örgüt kurma” suçundan yaptırdıkları telefon dinlemeleri de hukuka uygun sayıldı. Kararda, daha sonra dinleme kararlarının “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan verildiğine dikkat çekildi.

Farklı suçtan yapılan önceki dinlemelerin buna rağmen dosyada kullanılabileceği iddia edilerek, “Bu itibarla, soruşturma sürecinde sanıklar hakkında alınan iletişimin dinlenmesi kararlarının, suç örgütü kurma ve yönetme suçuna ilişkin olduğu belirtilmişse de iletişimin dinlenmesine başvurulan suç ile kamu davası açılan ve hüküm kurulan suçlar arasında geçitli ve dönüşen suç ilişkisi mevcuttur. Dosya kapsamında yapılan dinlemeler olaya ilişkin olduğundan ve suç niteliğindeki değişim alınan kararların hukuka aykırı olmaları sonucunu ortaya çıkarmayacağından, bu nedenle iletişimin dinlenmesine ilişkin ilgili merciler tarafından verilen tedbir kararları ile elde edilen delillerin hukuka uygunluğu konusunda herhangi bir şüphe bulunmamaktadır” denildi.

Farklı suçtan yapılan dinlemelerin sonradan ceza verilen suç için kullanılması ise, “Olayların vahametinin o tarihte belli olmaması” ile açıklandı.

“Atalay vekil seçilse de fark etmez”

Kararda, Can Atalay’ın milletvekili seçilmesine rağmen hakkındaki yargılamanın durdurulmamasına özel yer ayrıldı. Atalay’ın işlediği suçun soruşturmasına vekil seçilmesinden önce başlandığı, Anayasa’nın 14. maddesinin de bu durumu dokunulmazlık kapsamı dışında tuttuğu savunuldu.

Anayasa Mahkemesi’nin daha önce, Anayasa’nın 14. Maddesine hangi suçların girdiğinin belirsiz olduğu yönündeki kararına rağmen bu yorumun yapılması da tartışıldı. Anayasa Mahkemesi kararına aykırı biçimde, yargının, söz konusu maddede hangi suçların sıralandığı yazılmasa da yorum yoluyla bunun içini doldurabileceği savunuldu. Bu nedenle vekil seçilmesinin cezalandırılmasına engel olmadığı vurgulandı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bahsegel giriş
casibom giriş
betvole
casibom
bets10
casinomaxi
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dumanbet
grandpashabet
betvole
casibom
bets10
casinomaxi
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dumanbet
grandpashabet
superbetin
sekabet giriş
setrabet giriş
supertotobet giriş
tarafbet giriş
tipobet giriş
tulipbet giriş
tümbet giriş
vdcasino giriş
winxbet giriş
betpark
betroad
bets10
bettilt
betvole
casibom
casinomaxi
casinoper
dinamobet
grandpashabet
goldenbahis
holiganbet
hovardabet
imajbet
interbahis
jojobet
asyabahis
bahigo
limanbet
makrobet
mariobet
meritking
mobilbahis
mostbet
cratosslot
sekabet
dinamobet
bahigo
perabet
ngsbahis
onwin
bahiscom
paribahis
belugabahis
tipobet
bahigo
onwin
bahigo
betcup
matbet
mariobet
mariobet
limanbet
dinamobet
1xbet
nakitbahis
ngsbahis
bahigo
onwin
paribahis
perabet
piabet
pinup
pulibet
redwin
sahabet
bahigo
perabet
ngsbahis
onwin
bahiscom
paribahis
belugabahis
tipobet
piabet
pulibet
sahabet
setrabet
slotbar
superbahis
timebet
tipobet
tumbet
vdcasino
vevobahis
bahiscom
casibom giriş
lidyabet giriş
lidyabet
jojobet
betmarlo giriş
marsbahis giriş
betcup giriş
bets10
Asyabahis
betmoon
betnano
rexbet
rokubet
romabet
sahabet
savoybet
sekabet
setrabet
superbet
tarafbet
tipobet
tulipbet
tumbet
winxbet
neyine
noktabet
norabahis
oleybet
onbahis
onwin
orisbet
padisahbet
palacebet
paribahis
parmabet
perabet
piabet
pinup
pokerbeta
polobet
pusulabet
redwin
kralbet
ligobet
mariobet
limanbet
limanbet
matadorbet
matbet
meritking
milanobet
milosbet
mostbet
mrbahis
nakitbahis
extrabet
gobahis
gorabet
hilbet
ikimisli
Abdulla62630105
jetbahis
jojobet
klasbahis
betpark
betpas
betper
interbahis
goldenbahis
betcup
slotbar
asyabahis
xslot
restbet
rexbet
rokubet
romabet
sahabet
savoybet
sekabet
setrabet
supertotobet
superbet
tipobet
tarafbet
tulipbet
tumbet
winxbet
vdcasino
maltcasino
milanobet
milosbet
mobilbahis
mrbahis
nakitbahis
extrabet
favoribahis
favorisen
gobahis
gorabet
grandpashabet
hilbet
ikimisli
imajbet
intobet
jasminbet
jetbahis
jojobet
klasbahis
betorspin
betpark
betpas
betper
betroad
betsat
bettilt
betturkey
betvole
casibom
casinovale
celtabet
dinamobet
discountcasino
dumanbet
elexbet
elitbahis
betebet
betexper
betine
bet
betkolik
betkom
betlike
betmatik
betnis
betonred
bahisal
bahiscom
bahsegel
baymavi
baywin
1xbet/a>
7slot
akcabet
aresbet
asyabahis
bahigo
bahis1000
vevobahis
kingbetting
anadolucasino/a>
goldenbahis
betticket
betovis
casinoper
kartal escort
avcılar escort
esenyurt escort
bahçeşehir escort
beylikdüzü escort
bakırköy escort
halkalı escort
şirinevler escort
şişli escort
istanbul escort
esenyurt escort
avcılar escort
tarafbet
betist giriş
showbet
xslot giriş
favorislot
barn festival
pragmatic slot oyunları
radissonbet
egt oyna
betmarlo
floating dragon oyna
bonus hunt" rel="dofollow">bonus hunt">bonus hunt
aresbet
tombala oyna
wild wild riches oyna
betibom
dog house megaways
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
wild west gold oyna
markaj giriş
trwin giriş
altıncasino
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
sugar rush oyna
hiperwin
sweet bonanza oyna
diyarbet
diyarbet
mrbahis
favorislot
markaj giriş
trwin
big bass bonanza oyna
gates of olympus oyna
egt oyna
favorislot
markaj giriş
trwin
betingo
bahisbudur
casi pol
casipol giriş
casipol giriş
casipol
casipol
romabet
mrbahis
casipol şikayetvar
casipol giriş
casipol twitter
casipol şikayet
casipol
casipol güncel giriş
casipol güncel
casipol giriş
casipol girişi
Kartal Escort